Symtom på algförgiftning

Under sommaren är det inte ovanligt med algblomning i vattendrag, insjöar och hav! Det bildas ett gift som ger hunden algförgiftning vilket är livshotande. Här går vi igenom vad algförgiftning är, symtom, behandling och vad du kan göra i förebyggande syfte för att undvika att din hund drabbas.

Algblomning

På sommaren och en bit in på hösten kan blågröna alger börja blomma och släpper då ut ett gift som är väldigt farligt både för djur och människor. De trivs bäst i stillastående sötvatten men kan även finnas i saltvatten. Tecken på algblomning är att det bildas en grumlig hinna på vattnet ofta gul eller blågrön i färgen. Viktigt att känna till är att giftet från algerna kan finnas kvar en tid i vattnet trots att själva algerna har försvunnit.

Hur blir hunden förgiftad?

Hunden drabbas av algförgiftning om den dricker eller badar i vatten med blommande alger. De kan bli väldigt sjuka av små mängder gift. Många hundar får allvarliga skador på inre organ så som lever, njurar, hjärta och nervsystem. Hunden kan omkomma vid förgiftning och i vissa fall går det så snabbt som inom en timme.

Symtom

Symtomen varierar beroende på hur mycket gift hunden har fått i sig. Olika sorters alger producerar olika mängd gift. Hundens storlek har också en påverkan på hur den reagerar.

✔️ Orolig
✔️ Darrar
✔️ Kräks
✔️ Svag
✔️ Vinglig
✔️ Andningssvårigheter
✔️ Kramper

Behandling

Hos veterinären sköljs hundens päls igenom ordentlig för att få bort giftet, hunden kan även få medicin som gör att den kräks. Den kan behöva skrivas in för observation och intensivvård. Tyvärr finns inget motgift men hundar som kommer snabbt in till veterinär har lite bättre prognos. Men det finns dessvärre en risk för påverkan på inre organ även om hunden har klarat av den första kritiska fasen.

Så förebygger du algförgiftning

☠️ Kontrollera alltid att det inte finns någon risk för algblomning
☠️ Undvik att hunden dricker från stillastående pölar eller vattendrag
☠️ Låt inte din hund bada om du är minsta osäker på vattenkvalitén

Misstanke om algförgiftning?

Åk direkt till veterinären! Varje sekund räknas. Om du har möjlighet spola av hunden innan ni åker och ring gärna och tala om att ni är på väg in.

Författare

Fanny Modig
Certifierad hundinstruktör & hundpsykolog
[email protected]

Har du en fråga du gärna vill ha svar på? Skicka in den till nästa frågestund!
Håll utkik på vår Instagram

Källor:

Firstvet

 

'