Vad är Patellaluxation?

En vanlig sjukdom hos hund är Patellaluxation, det innebär att hundens knäskål hamnar ur led. Det är en av de vanligaste ortopediska sjukdomarna och främst små hundar drabbas. Orsaken är att strukturen kring hundens knäskål försvagas, skelettets utformning och bakbenens vinklar spelar också en viktig roll. Det finns en ärftlig komponent och man ser att vissa hundraser är mer drabbade än andra. Här går vi igenom vanliga symtom, diagnos och behandling.

Symtom på Patellaluxation

  • Hälta – som kan ske ibland eller vara permanent.
  • Hunden lyfter upp ett ben när den går i ett eller flera steg.

Diagnos

Veterinären ställer diagnos genom att undersöka och känna på hundens knäskål. Där undersöker man om den hoppar ur led spontant eller när man rör knäskålen åt olika håll. Ofta röntgar man även knäskålen för att se hur det ser ut.

Graderas på en skala från 0 till 3

  • Grad 0 – en normal knäskål som ligger stilla i knäskålen utan att hoppa ur led.
  • Grad 1 – knäskålen kan flyttas vid manipulation men inte av sig själv.
  • Grad 2 – knäskålen kan flyttas både av sig själv och när man manipulerar den.
  • Grad 3 – knäskålen ligger i fel läge konstant.

Behandling

Patellaluxation behandlas vanligtvis genom operation. Om hunden inte har besvär med hälta kan man även behandla medicinskt i kombination med massage. Genom att hålla hunden i bra form utan onödiga extrakilon samt stärka muskulaturen runt knät ger man hunden bättre förutsättningar. Tyvärr är det relativt vanligt med förslitningsskador i knäleden i samband med Patellaluxation vilket ofta leder till att hunden utvecklar artros. Om du tror att din hund kan vara drabbad av Patellaluxation är det viktigt att boka en tid hos en veterinär för en utredning.

'