Så byter du foder

Om du ska byta fodervarumärke är det viktigt att du introducerar det nya fodret gradvis. Annars riskerar din hund få magproblem.

Varför behöver man byta hundfoder?

Det finns flera anledningar till att man behöver byta foder. En vanlig orsak är att hunden helt enkelt behöver en annan fodersammansättning än den som är i det befintliga fodret. Detta kan bero på förändrat energibehov hos hunden eller att man upptäcker att hunden är känslig eller allergisk mot någon ingrediens i fodret. Alla hundar genomgår ett byte från valpfoder till vuxenfoder.

Gradvis övergång

När du ska introducera ett nytt foder till din hund är det viktigt att låta förändringen ske gradvis. Det innebär att du bör blanda ut det gamla fodret med det nya fodret under minst två veckors tid. Om du byter foder tvärt kan hunden få magproblem och du får svårt att urskilja foderallergi från hundens naturliga reaktion på ett för hastigt foderbyte. Hundens matsmältningssystem behöver tid för att anpassa sig till sammansättningen av det nya fodret för att kunna bryta ner maten ordentligt.

Vår 14 dagars-guide

Följ vår 14 dagars-guide för ett optimalt foderbyte:

Dag 1-4
 20% nytt foder - 80% gammalt foder

Dag 5-9 
40% nytt foder - 60% gammalt foder

Dag 10-13
 75% nytt foder - 25% gammalt foder

Dag 14
 100% nytt foder!

Blanda ut maten ordentligt och se till att hunden har tillgång till vatten. Med den här metoden eliminerar du risken att hunden reagerar dåligt på det nya fodret på grund av ett för hastigt foderbyte. Om hunden, trots att du använder metoden, visar symtom på magproblem (kräkningar, diarré, förstoppning) kan det tyda på överkänslighet eller allergi. Då bör du antingen förlänga processen och blanda ut fodret under en längre period eller rådfråga en veterinär. Var alltid uppmärksam på hundens signaler.

HannaBouveng_-19