Nya djurskyddsregler för hundar

Den 15 juni 2020 träder nya regler i kraft som berör svenska hund- och kattägare. De nya reglerna bygger på modern forskning och syftar till att tydliggöra ansvaret hos djurägare och stärka djurskyddet för våra husdjur.

Vad innebär de skärpta djurskyddsreglerna för hundägare?


Social kontakt

Hunden ska få fysisk social kontakt med människor varje dag anpassad till dess individuell förutsättningar, samt fysisk kontakt med andra hundar om möjlighet finns.

Aktivitet

Hunden ska få utlopp för sitt rörelsebehov varje dag, vilket kan variera mellan individer och raser.

Mental stimulans

Hunden bör få mental stimulans som är anpassad efter hundens specifika behov. Det kan tillgodoses genom lek, jakt, vallning eller apportering. Hundar bör få använda sitt luktsinne på olika sätt, till exempel genom nosework.

Skötsel

Du ska vara uppmärksam på avvikande beteenden hos hunden och ta hand om klor, päls och tänder. Du ska även tillgodose hunden tillräckligt med vila och en god värmebalans.

Rastning

Hunden ska rastas utomhus varje dag. Om hunden hålls inomhus utan fri tillgång till utomhusutrymme, ska den rastas regelbundet med hänsyn till ålder, hälsotillstånd och rörelsebehov. En hund som hålls permanent i en rastgård ska rastas dagligen på en annan plats.

Binda upp hunden

Hundar får bindas upp kortvarigt, till exempel rastning, i samband med aktiviteter och vid vistelse i områden där tillträde för hundar inte är tillåten. Uppbindningen får aldrig utgöra en skaderisk för hunden och den ska kunna ligga ner på ett naturligt sätt på en torr, ren och mjuk plats.

Läs mer om de skärpta reglerna för djurskydd hos Jordbruksverket.

'