Ingen jord, Inga hundar.

shutterstock_719416840

Vi bryr oss. Gör du?

Vi är medvetna om att det påverkar klimatet att både producera hundmat och transportera den hem till dörren. Men vi vill vara en stark och positiv kraft för miljön. Därför har vi avlagt två löften för att försäkra oss om att vår mat alltid gör gott - både för magen och klimatet.

1. Kompensera för mer än vi påverkar

Vi ska alltid klimatkompensera mer än vi påverkar
Först räknar vi ut exakt hur mycket* koldioxid som bildas när vi lagar, förpackar och fraktar maten. Därefter klimatkompenserar vi för en högre halt koldioxid än den vi faktiskt orsakat. Så att naturen mår lite bättre efter vår produktion än innan.

shutterstock_683239615
shutterstock_411151843

2. Skapa samhällsnytta

Vår klimatkompensation ska även göra gott för samhälletVi klimatkompenserar endast via Gold Standard-certfierade projekt**. Det innebär att projekten inte bara förbättrar miljön, genom exempelvis trädplantering och investeringar i vind- och vattenkraft. De förbättrar också lokalsamhället, genom att bidra med arbetstillfällen, utveckla skolor och donera energisnåla ugnar till familjer i fattigdom.

Så Det här är The Gold Standard

Grundat 2003 av WWF(World Wildlife Foundation) och andra internationella NGOs för att främja en global reducering av koldioxidutsläpp.

Med hjälp av Parisavtalet och dess hållbarhetsmål skapade Gold Standard riktiljner som företag kan följa med målet att maximera effekten.

Totalt har The Gold Standard lett genomfört +1700 projekt i 80 länder, vilket totalt reducerat 134 miljoner tonn av koldioxidutsläpp. Det sammanlagda värdet av denna reducering uppskattas till 20.5 miljarder dollar.

Genom företaget Go Climate, som arbetar med att främja WWF och the Gold Standard, säkerställer vi att Buddy Pet Foods har en långsiktig positiv inverkan på miljön och vår jord. Vårt mål är att vara helt klimatneutrala innan 2025.