Lamm

Lamm är ett protein som de allra flesta hundar tål, även de med en känslighet för att utveckla foderallergi. Det är ett magert kött och en god källa till protein. Många hundar med känslig mage tål lamm då det är väldigt lättsmält. Lammköttet i våra hundfoder och snacks kommer från utvalda gårdar med frigående djur på Nya Zeeland.

✔️ Lättsmält
✔️ Allergiska hundar
✔️ Känslig mage

'